Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Chronic Non-Productive Cough in Patients With Primary Sjogren's Syndrome

ARCHIVES OF RHEUMATOLOGY, vol.32, no.4, pp.303-308, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Thiol/disulfide homeostasis in patients with ankylosing spondylitis

BOSNIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES, vol.16, no.3, pp.187-192, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

IS PROLIDASE AN ACTIVATION MARKER IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS?

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, vol.32, no.2, pp.313-316, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Protective Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Cyclophosphamide-Induced Hemorrhagic Cystitis in Rats

JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, vol.29, no.12, pp.559-563, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ankilozan Spondilitli Erkek Hastalarda Cinsel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.19-25, 2018 (Other Refereed National Journals)

Psöriatik artrit hastalarında metabolik sendrom sıklığı

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.17-21, 2017 (Other Refereed National Journals)

Catastrophic antiphospholipid syndrome treated with rituximab: A case report

EUROPEAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY, vol.4, no.2, pp.145-147, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Effects of Vitamin D Therapy on Quality of Life in Patients with Fibromyalgia

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, vol.49, no.2, pp.113-117, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Neutrophil: Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Patients with Gout

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.8, no.2, pp.138-141, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

A Rare Clinical Condition: Erasmus Syndrome

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.7, no.4, pp.554-556, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Nutcracker Syndrome Mimicking Familial Mediterranean Fever

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.7, no.3, pp.417-419, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

A Rare Neurological Involvement in Sjogren's Syndrome: Abducens Nerve Palsy

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.7, pp.145-147, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Piyojenik Steril Artrit, Piyoderma Gangrenozum,Akne (PAPA) Sendromu

Turkiye Klinikleri İmmünoloji Allerji, vol.8, no.2, pp.40-44, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Önemli bir taklitçi: Metamfetamin kaynaklı psödovaskülit

19. Ulusal Romatoloji kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 30 September 2018, vol.10, pp.212

Temporal arter tutulumunun eşlik ettiği immünglobülin G4 ilişkili hastalık olgusu

18. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, vol.9, pp.138

Sıradışı bir sedimantasyon yüksekliği nedeni: Fasciola hepatica infestasyonu

18. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, vol.9, pp.79

Romatolojik hastalıkları taklit eden bir durum: Spondiloepifizyal displazi tarda

18. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, vol.9, pp.77

Temporal arterit ve dirençli trombositopeni birlikteliği

18. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, vol.9, pp.49

Nadir bir granülomatoz polianjitis vakası: Gastrointestinal ve nörolojik tutulum

18. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, vol.9, pp.44

Ailevi Akdeniz ateşinde IL-1 hedefli tedavilere ait ulusal deneyimimiz

17. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 30 October 2016, vol.8, pp.52

Ankilozan spondilit hastalarında paraoksonaz aktivitesi ve total aksidan düzeyi

17. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 30 October 2016, vol.8, pp.61

Göğüs ağrısının nadir bir nedeni: Kostakondrit/ göğüs duvarı entezitleri

6. Ulusal vakalar ile Romatoloji eğitimi sempozyumu, Samsun, Turkey, 10 - 12 March 2016

Miyelodisplastik sendrom birlikteliğinde uzamış gut artriti olgusu

6. Ulusal vakalar ile Romatoloji eğitimi sempozyumu, Samsun, Turkey, 10 - 12 March 2016

Nadir görülen ülseratif kolit ve romatoid artrit birlikteliği

6. Ulusal vakalar ile Romatoloji eğitimi sempozyumu, Samsun, Turkey, 10 - 12 March 2016

Premenopozal dönemde görülen tofüslü gut hastalığı olgusu

16. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015, vol.7, pp.45

Septik artrit sonrası gelişen vertebral apse olgu sunumu

17. Ulusal İç hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015

Tekrarlayan perikardit ile başvuran Ailesel Akdeniz ateşi olgusu

17.Ulusal İç hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015

Geç tanı almış Wegener granülomatozlu bir olgu

17. Ulusal İç hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015

Lökositoklastik vaskülit ile başvuran Fallot tetralojili bir olgu

17. Ulusal İç hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015

Romatoid artritli hastalarda serum prolidaz aktivitesi

16. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015, vol.7, pp.37

Relapsing polikondrit hastalarının klinik ve demografik bulguları

16. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015, vol.7, pp.183

Atipik seyir gösteren mikroskopik polianjitis olgusu

16. Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015, vol.7, pp.103

Nadir bir sakroiliit nedeni: Sarkoidozis

5. Ulusal vakalar ile romatoloji eğitimi sempozyumu, Kayseri, Turkey, 12 - 14 March 2015

Multiipl dev tofüsleri olan bir gut vakası

5. Ulusal vakalar ile romatoloji eğitimi sempozyumu, Kayseri, Turkey, 12 - 14 March 2015

Romatoid artritli bir olguda lenfödem

5. Ulusal vakalar ile romatoloji eğitimi sempozyumu, Kayseri, Turkey, 12 - 14 March 2015

Primer sjögren sendromunda nörolojik tutulum: 5 olgu

15. Ulusal romatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2014

Zolendronik asit tedavisi sonrası gelişen orbital inflamasyon: Olgu sunumu

16. Ulusal İç Hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2014

Akciğer kanserli hastalarda polinöropati varlığı

5. Türk Tıbbı Onkoloji kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 March 2014 Sustainable Development

Sürekli ayaktan periton diyalizi hastalarında peritonit etkenleri

28. ulusal Nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2011, vol.20, pp.113

Akut böbrek hasarı tablosu ile başvuran prostat kanseri olgusu

27. ulusal Nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2010, vol.19, pp.47 Sustainable Development