Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yüksek Basınçlı Enjeksiyon Yaralanmalarına Klinik Yaklaşım ve Yeni Bir Algoritma

Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Turkey, 26 - 30 October 2019

Nadir Görülen Parmak Anomalisi, Makrodakitili Bir Olgu Sunumu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Turkey, 26 - 30 October 2019

El Başparmak Rekonstrüksiyonu Tercihlerimiz ve Güncel Literatür ile Karşılaştırılması

Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Turkey, 26 - 30 October 2019

Üst Ekstremite Major Replantasyonları

Türk Plastik Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Turkey, 26 - 30 October 2019

A Trial Of Bone Tissue Decellülarization

VII. İnternational Congress of Molecular Medicine, 5 - 07 September 2019

A trial of bone tissue deselurization

VII. International Congress of Molecular Medicine, 5 - 08 September 2019

yarık damak dudak tanılı ergenlerde psikiyatrik komorbidite, psikolojik profilin belirlenmesi ve problemli internet kullanımı

10. uluslararası psikofarmakoloji kongresi 6. uluslararası çocuk ve ergen psikofarmakolojisi sempozyumu, 25 - 29 April 2018

Maksillada Agresif Osteoblastoma:Nadir Bir Kemik Tümörü Olgusu

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 September 2017, vol.23, pp.141

Pierre Robin Sendromlu Hastada Zor Hava Yolu Deneyimimiz Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi., İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016

Groin flap for hand defects Free or pedicled

13th Congressof the Federation of the Societies for Microsurgery, 21 - 24 April 2016

Ortognatik Cerrahide Yağ Enjeksiyonu

TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Turkey, 4 - 07 November 2015

Tedaviye Refrakter Konjenital Tibial Pseudoartrozunun Serbest Fibula Flebi İle Rekonstrüksiyonu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Sheraton Otel, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015

Perianal Bazal Hücreli Karsinom Olgu Sunumu Ve Literatür Özeti

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Sheraton Otel, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015

Pierre Robin Sekanslı Hastada Distraksiyon Osteogenez Uygulaması Ve Farklılıklar

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Sheraton Otel, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015

Cocukluk Caginin Non Odontojenik Cene Tumoru Mandibuler Osteoblastom Olgu Sunumu Ve Literatur Ozeti

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Sheraton Otel, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015

Geniş Alveol Yarıklarının Onarımında Farklı Cerrahi Tedavi Seçenekleri

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Sheraton Otel, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015

Fournier Gangreni İle Başvuran Hastaların Tanı Tedavi Ve Takip Süreçlerinde Klinik Deneyimlerimiz

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Sheraton Otel, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2015

Primitive Neuroectodermal Tumor Of The Maxilla A Case Report And Literature Review

European Society of Head and Neck Radiology 28th Congress and Refresher Course, 24 - 26 September 2015

Üst Ekstremite Serbest Flep Uygulamalarımız

VI. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Turkey, 24 - 27 April 2014

Nozul Cihazına Bağlı PIP Eklem Yaralanması

14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Turkey, 15 - 18 May 2014, vol.2, pp.92

Vohwinkel Sendromuna Bağlı Parmaklarda Oluşan Constricted Bantların Tedavisi

14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Turkey, 15 - 18 May 2014, vol.2, pp.93

Huge lipoma of the right parotid gland A case report

AÇBİD 2012,6.International Congress, 18 - 22 May 2012

The Diagnosis and Treatment of Huge Central Giant Cell Granuloma: Case report

Oral and Maxillofacial Surgery Society 3rd International Congress, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2009, pp.16-19

İhmal edilmiş zigoma kırığı sonucu oluşan fibröz ankiloz:vaka raporu

Türk Oral Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Isparta Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 June 2004, vol.14, pp.102-105

Ağız Kanserleri: 14 Olgu sunumu

1. Ağız Kanserleri Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 19 April 2008 Sustainable Development

Distraksiyon Osteogenezi ile Serbest Fibula Grefti Tamiri: Vaka Raporu

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 31 May - 04 June 2007

VAC ( Vacuum-Assisted Closure ) Application for Sternal Wound Infections in Open Heart Surgery.

2. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Bodrum, Turkey, 20 - 24 September 2006

Mandibula Subkondiler yerleşimli parotis üzerinde cilde fistülize olan odontojenik keratokist

28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 23 September 2006

50 Hz ve Statik Elektrik Alanın Canlı Organizmalar Üzerindeki Muhtemel Etkileri

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi ve Fuarı, Grand Cevahir Otel, Kongre Merkezi, Turkey, 22 - 25 September 2005, pp.1-3

Adenoid Kistik Karsinom Olgu Raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2004

Books & Book Chapters

Mandibula Fraktürlerinde Prognoz

in: Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi Özel, Prof. Dr. Alpagan Mustafa YILDIRIM, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.90-96, 2018

Mandibula Fraktürlerinde Prognoz

in: Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi Özel, Prof. dr. Alpagan Mustafa YILDIRIM, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.90-96, 2018