Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

 • 2013 - 2019 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Open Unıversıty, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  Petrol piyasasındaki fiyat değişimlerinin büyüme ve cari açık üzerindeki etkisi: Türkiye örneği

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English