Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Derecesinin Ölçülmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019, pp.1481-1491

A META ANALYSIS RESEARCH FOR DETERMINING THE EFFECT OF VERBAL ANDPHYSICAL VIOLENCE TO PHYSİCİAN IN TURKEY

4rd International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019 Sustainable Development

Bibliometric Analysis of Cost Effectiveness Studies With inThe Scope of HealthTechnology Assessment

4. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019

OECD Ülkelerinde Meme Kanseri Hastalığı Yükünün Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

4. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.903 Sustainable Development

A Meta Analysis Research For Determining The Effect of Verbal And Physıial Violence to Physician in Turkey

4. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.885 Sustainable Development

Hastane Verimliliğinin Meta Analiz Yöntemiyle Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 24 - 27 April 2019

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Performans Düzeyinin TOPSIS Yöntemi İle Analizi

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, 24 - 27 April 2019

Technical Efficiency Analysis in Hospitals: A Meta-Analysis Study

3rd International Health Sciences and Management Conference, Sofya, Bulgaria, 3 - 06 October 2018

Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

2. Uluslararası12. Ulusal Sağlık veHastane İdaresiKongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1059-1069

Analyzes of University Hospitals Management And Organizations Problems By Using Fishbone Method

4. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium)Analyzes, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 29 April 2018, pp.39

Drug Management SystemPurchase in Hospitals: SWOT Analysis

1st International 11th Conference of Health and Hospital Administration, 13 - 15 October 2017

Purchasing of Medical Equipment in Hospitals: Health Technology Assessment

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives, 5 - 07 October 2017

Breast Cancer Screening With Mammography: A Meta Analysis, Humanities and Social Sciences Conference

Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, Barcelona, Spain, 26 January 2017 - 29 January 2018, pp.51-52 Sustainable Development

Hastane İşletmelerinde Toplu Satınalımların Birim Alış Fiyatlarına Etkisi

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Turkey, 13 - 15 September 2012

Books & Book Chapters

Burden of Communicable Diseases in Turkey

in: Current Researches in Health Sciences, Duran Nizami, Demir Halit, Editor, Ivpe Cetinje, Cetinje-Montenegro, pp.157-174, 2020

İlaç Sektörü Ve Karanlık Yüzü

in: Modern Tıbba ve Sağlık Sektörüne Eleştirel Yaklaşımlar, ERDEM RAMAZAN, UĞURLUOĞLU DİLRUBA, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.97-136, 2020

Hastalık Yükü: Kavramsal Bir Çerçeve

in: Sağlık Yönetiminde Güncel Tartışmalar, EKE ERDAL, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Ankara, pp.187-227, 2020

Sağlık Kurumlarında Satın Alma Yönetimi

in: Sağlık Kurumları Yönetimi II, Yasemin Akbulut, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.187-208, 2020

Üniversitelerde Akademik Ve İdari Personel İlişkisi

in: Akademide Arka Sokaklar -Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, ERDEM RAMAZAN, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, pp.215-240, 2019

Üniversitelerde Akademik-İdari Personel İlişkisi

in: Akademide Arka Sokaklar Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, Ramazan ERDEM, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.213-238, 2019

Sağlık Bilgi Sistemleri

in: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, AYNUR ATAKLI, ARSLAN KAPLAN, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.105-125, 2016

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

120

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

317

H-Index (Scopus)

6

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals