Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2018 - Continues Associate Professor

    Suleyman Demirel University, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Managerial Experience

  • 2008 - 2013 Asist.

    Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty Of Educatıon