Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Classification of Soft Keyboard Typing Behaviors Using Mobile Device Sensors with Machine Learning

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, vol.44, no.4, pp.3929-3942, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Implementation of a Beacon-Enabled Mobile Indoor Navigation System Using Augmented Reality

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.25, no.4, pp.979-985, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Diabetes Diagnosis System Based on Support Vector Machines Trained by Vortex Optimization Algorithm

NATURE-INSPIRED INTELLIGENT TECHNIQUES FOR SOLVING BIOMEDICAL ENGINEERING PROBLEMS, pp.203-218, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

Artırılmış Gerçekliğin Sanal Sınıf Ortamlarında Kullanılması Noktasında Öğrenci Görüşleri

Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, vol.11, no.1, pp.20-29, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ethics and Safety in the Future of Artificial Intelligence: Remarkable Issues

International Journal of Engineering Science and Application, vol.2, no.2, pp.71-76, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yazma Davranışlarının Mobil Cihaz Sensörleri Kullanılarak Sınıflandırılması, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 9(1), 2018

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, vol.9, no.1, pp.133-142, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mobil Tabanlı Optik Form Değerlendirme Sistemi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.22, no.2, pp.94-99, 2016 (Other Refereed National Journals)

An Analysis of RDF Storage Models and Query Optimization Techniques

International Journal of Information Engineering and Electronic Business, vol.7, no.2, pp.20-26, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Dynamic Content Generation Tool for OOP Course

International Journal of Computer Theory and Engineering, vol.7, no.1, pp.66-69, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KAPALI ALANDA BLE SİNYAL GÜCÜ SINIFLANDIRMASINA DAYALI DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ

2.Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.2, pp.147-152

Riskli Telefon Numaralarının Tespiti için Bulanık Mantık Tabanlı Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi

1. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019), Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019

Makine Öğrenmesi ile Mobil Reçeteler Uygulaması

1. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019), Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019

Şehir Bazlı Hastalık Tahminli Akıllı Reçete Mobil Uygulaması

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018 Sustainable Development

An arduino based system for calculating the average life time of a person via indoor oxygen content

4th Electric Electronics, Computer Science, Biomedical Engineerings' Meeting, EBBT 2018, İstanbul, Turkey, 18 - 19 April 2018, pp.1-5 identifier

Ethics and Safety in the Future of Artificial Intelligence: Remarkable Issues

International Workshop Series onDigital Transformation and Artificial Intelligence 2017 (IDITAI 2017), İstanbul, Turkey, 28 December 2017

CONTROL OF CORRECTNESS OF MOVEMENTS WITH KINECT IN PYHSICAL EDUCATION CLASSES

3RD INTERNATIONAL CONGRESS on EDUCATION SCIENCES AND LEARNING TECHNOLOGY, 15 - 19 November 2017

CONTRIBUTION OF E-CONTENTS TO STUDENT SUCCESS IN DISTANCE EDUCATION

International Congress on Education Sciences and Learning Techonology, Atina, Greece, 15 - 19 November 2017

THE EFFECTAND THE OBSERVATION OF VIRTUAL CLASSROOM PARTICIPATION ON STUDENT SUCCESS IN DISTANCE EDUCATION

International Congress on Education Sciences and Learning Technology, Atina, Greece, 15 - 19 November 2017

Control of Correctness of Movements Wıth Kinect in Pyhsical Educatıon Classes

3. International Congress on Education Sciences and Learning Technology., Atina, Greece, 15 - 19 November 2017, pp.42

WEB APPLICATION FOR DISTANCE EDUCATION STUDENTS’ TO MEASURE COURSE TRENDS

International Congress on Education Sciences and Learning Technology, Atina, Greece, 15 - 19 November 2017

Development of Mobile Device Controlled Fire Extinguishing Robot withDetermination of LocationUsing GeneticAlgorithms

4thINTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING, Kemer-Antalya, Turkey, 4 - 08 October 2017

Development of Mobile Based Arduino Controlled Intelligent Home System Using Artificial Neural Networks

ICCESEN 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 4 - 08 October 2017

MYO Öğrencilerinin Ders Eğilimlerinin Ölçülmesi için Mobil Ders Notları Uygulaması

UMYOS VI. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu., Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.3, pp.148-154

Mobile Indoor Navigation System in iOS Platform Using Augmented Reality

9th International Conference of Information and Communiation Technologies (AICT), Rostov-on-Don, Russia, 14 - 16 October 2015, pp.281-284 Sustainable Development identifier identifier

Evaluation of Blended Learning Approach in Computer Engineering Education

4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Barcelona, Spain, 27 - 29 October 2013, vol.141, pp.807-812 identifier

Evaluation of Blended Learning Approach in Computer Engineering Education

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Barcelona, Spain, 27 - 29 October 2013, vol.141, pp.807-812

Test Güdümlü Yazılım Geliştirme Süreci ve Kullanılan Çerçeveler

7. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 25 - 28 September 2013

Books & Book Chapters

Diabetes Diagnosis System Based on Support Vector Machines Trained by Vortex Optimization Algorithm

in: Nature-Inspired Intelligent Techniques for Solving Biomedical Engineering Problems, ahmet arslan, inan güler, Panay Iotis, kf, Editor, igi-globa, pp.203-218, 2018

Diabetes Diagnosis System Based on Support Vector Machines Trained by Vortex Optimization Algorithm,

in: Nature-Inspired Intelligent Techniques for Solving Biomedical Engineering Problems, Utku Köse, Gür Emre Guraksin, Ömer Deperlioglu, Editor, IGI Global, Hershey, pp.203-218, 2018

IoT for Hospitality Industry:Paperless Buffet Management

in: The Internet of Things in the Modern Business Environment, In Lee, Editor, IGI Global, pp.269-288, 2017

An Example Application of an Articial Intelligence Supported Blended Learning Education Program in Computer Engineering

in: Artificial Intelligence Applications in Distance Education, Utku Kose, Durmus Koc, Editor, IGI Global, 2015

An Example Application of an Articial Intelligence Supported Blended Learning Education Program in Computer Engineering

in: Artificial Intelligence Applications in Distance Education, Utku Kose, Durmus Koc, Editor, IGI Global, pp.1-329, 2015

An Example Application ofan Artificial Intelligence-Supported Blended Learning Education Program in Computer Engineering

in: Artificial Intelligence Application in Distance Education, Köse Utku, Koç Durmuş, Editor, IGI Global, pp.192-210, 2015

An Example Application of Artificial Intelligence Supported Blended Learning Education Program in Computer Engineering

in: Artifical Intelligence Applications in Distance Education, Utku Köse, Durmuş Koç, Editor, IGI Global, pp.192, 2015

An Example Application of Artificial Intelligence Supported Blended Learning Education Program in Computer Engineering

in: Artificial Intelligence Applications in Distance Education, Utku Kose, Durmus Koc, Editor, IGI Global, Hershey, pp.192-210, 2015