Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SOSYAL MEDYA SİYASAL KATILIM İLİŞKİSİ: UYGULAMALAR VE OLAYLAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.36, pp.66-93, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

BOLOGNA PROCESS, EUROPEANIZATION AND TURKISH HIGHER EDUCATION: A RESEARCH FROM THE FIELD

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.42, pp.227-246, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bir Kamu Politikası Olarak Stratejik Planlama ve Üniversitelerde Uygulama: Akdeniz Bölgesindeki Farklı Kuşaktaki Üniversitelerin Misyon ve Vizyonları Üzerinden Bir Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.4, pp.1177-1188, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Siyasal İletişim ve Sosyal Medya

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): Sustainable Global Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017

Bologna Process in Turkısh Unıversıtıes: Views From The Field

ISSEI conference: What’s New in the New Europe? Redefining Culture, Politics, Identity, 11 - 15 July 2016

Books & Book Chapters

Üçüncü Yılda İlham Veren Üniversite

Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Konya, 2018

2. Yılda İlham Veren Üniversite

Süleyman Demirel Üniversitesi, Konya, 2017