Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Amanullah Han ın Islahatları ve Atatürk

SDÜ,FEF SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.21, pp.155-165, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Afganistan da Tarih Sürecinde Kadın ve Gelecek Umutları

Dünü ve Bugünü ile Afganistan ve Gelecek Umutları, Granada, Nicaragua, 10 - 12 November 2015

Kârburd-i Kelimât u Istılâhât-ı Fârisî der-Edebiyyât-ı Dîvân-ı Türk

Pencemin Hümâyis-i Serâser-i Encümen-i Tervic-i Zebân ve Edeb-i Fârisî, Yazd, Iran, 15 - 17 September 2010