Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkmence Türkçe Sözlük teki Sözcük Kök ve Tabanlarında Ünsüz Uyumu

the Journal of Academic Social Sciences, no.37, pp.469-491, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yûnus Emre Dîvânı nda Fiil Tamlayıcı İlişkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.6, pp.1501-1519, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Abdu r Rahmân i Darîr inTafsîl i Tarîk i Mukarrebîn ve Sebîli l Müttebi înAdlı Eseri Üzerine Bir Tanıtım

International Language, Literature and Folklore Researchers Journal, no.4, pp.287-295, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOKDİLLİLİK BAĞLAMINDA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR DİL: HERTEVİNCE (HÉRTEVİN DİLİ)

VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.1840-1852

GÖLLER YÖRESİ VE AĞIZLARI ÜZERİNDE TÜRKÇELEŞEN ALINTI KELİMELER ÜZERİNE BAZI TESPİTLER

XI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019

YEŞİLOVA AĞZINDA (BURDUR) GÖRÜLEN -{mXşlAn} BİRLEŞİK ULACI VE İŞLEVİÜZERİNE

ULUSLARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (UTAS 2019), Van, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.347-354

TEKE YÖRESİ VE ÇEVRESİ AĞIZLARINDA GÖRÜLEN ESKİCİL BİÇİMLER

I. Teke Yöresi Sempozyumu, Burdur, Turkey, 4 - 06 March 2015, vol.1, pp.23-32