Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2016 - Continues Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

    First Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

  • 1991 - Continues Türk Üroloji Derneği

    Member