Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kur’ân’da ”Anlama”ya Dâir Kelimeler Üzerine Analitik Bir İnceleme II-Kur’ân’ın Anlaşılması ve Türkçeye Doğru Çevirisi Açısından-

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.41, pp.5-34, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur’ân’da ”Anlama”ya Dâir Kelimeler Üzerine Analitik Bir İnceleme (I)- Kur’ân’n Anlaşılması ve Türkçeye Doğru Çevirisi Açısından-

Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.40, pp.5-58, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Âyetler ve Sûreler Arasındaki Tenâsüb” ile ”Sûrelerin Tertîbi”nin Kur’ân’ın ”Metin İçi Bağlamı” Açısından Önemi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.30, pp.1-47, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur’ân’da Düşünme Anlamına Gelen Bazı Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme-I

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.32, pp.133-174, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur ân da Düşünme Anlamına Gelen Bazı Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme II

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.33, pp.7-43, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kuranda ”Mutraf” Kavramı Üzerine

Süleyman Demirel Üniverstiesi İlahiyat Fakültesi, no.20, pp.47-88, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur ân ın Metinsel Niteliği

DİNÎ ARAŞTIRMALAR, vol.9, no.27, pp.79-108, 2007 (Other Refereed National Journals)

Eşanlamlılık Bağlamında Kur’ân’da ”Korku” İfade Eden Kelimeler Üzerine Analitik Bir Değerlendirme

İslâmî Araştırmalar, vol.15, no.1, pp.38-62, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kur’ân’da Nesh Problemine Eleştirel Bir Yaklaşım

İslâmî Araştırmalar, vol.14, no.1, pp.49-67, 2001 (Other Refereed National Journals)

Kur ân ı Anlamak İçin Hermenötik mi Semantik mi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNiVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, no.7, pp.123-147, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur ân da Huşû Kelimesinin Semantik Analizi

TASAVVUF İlmî ve Akademik Araştırma Dergis, vol.2, no.4, pp.79-106, 2000 (Other Refereed National Journals)

Kur’ân’da ve Türk Devlet Geleneğinde Şûrâ

Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.4, pp.183-207, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kur’ân’ın Hattı (=Resmu’l-Mushaf) ve Türklerin Kur’ân Hattına Katkıları

Uluslararası Türk Dünyasının İslâmiyete Katkıları Sempozyumu, Isparta, Turkey, 31 May - 01 June 2007, pp.619-630

Kur’ân Meâllerinde Takva Kelimesinin Türkçeye Çevirisi Sorunu

Kur’ân Meâlleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 26 April 2003, pp.295-315

Nesh Problemi Bağlamında Mensûh Olduğu İddia Edilen Bazı Âyetlerin Hz. Peygamber Tarafından Tefsîri

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiiyat FakültesiIV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, 19-21 Nisan 2001, Isparta, Turkey, 19 - 21 April 2002, pp.239-248

Kur’ân’da ve Hz. Peygamber’in Davranışlarında Denge

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi III: Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Turkey, 20 April 2000

Books & Book Chapters