Education Information

Education Information

  • Continues Doctorate

    Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Turkey

  • Continues Undergraduate

    Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Ve Hadis, Turkey