Education Information

Education Information

  • Continues Postgraduate

    Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ., Turkey

  • Continues Undergraduate

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey