Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ERKEN DÖNEM KAYNAKLARININ TETKİKİ

SOBE SOSYALBİLİMLER EVİ, no.2, pp.113-117, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebu Ubeyd Kâsım b. Sellâm’ın Dilbilimsel Tefsir Alanındaki Yeri ve Kaynaklık Değeri Üzerine bir Değerlendirme

4. Uluslararası Kur’xxân-ı Kerim’xxi Yeniden Düşünme -Kur’xxân Çalışmalarının ilk Üç Yüzyılı- İlmî Toplantısı, Ankara, Turkey, 20 - 21 October 2018, vol.1, pp.409-433

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Peygamberin İsim ve Sıfatları

Azerbaycan Şerqşünaslıq Elminin İnkişaf Yolları, Baku, Azerbaijan, 27 - 28 June 2013, pp.789-790

Türkiye’de Tefsir Usûlü/Ulûmu’l-Kur’ân Tartışmaları -Bir Literatür İncelemesi-

Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü, İstanbul, Turkey, 18 - 23 August 2008, pp.381-400

Books & Book Chapters