Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Thermodynamic analysis and optimization of various power cycles for a geothermal resource

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.38, no.6, pp.850-856, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Thermodynamic and exergoeconomic analysis of Cayirhan thermal power plant

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.101, pp.371-378, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

DETERMINATION OF OPTIMUM INSULATION THICKNESS FOR BUILDINGS IN HOT CLIMATE REGIONS BY CONSIDERING SOLAR RADIATION

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.33, no.1, pp.87-99, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Economics of hydrogen production and liquefaction by geothermal energy

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.37, no.2, pp.2058-2069, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Thermodynamic analysis of models used in hydrogen production by geothermal energy

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.35, no.16, pp.8783-8791, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Performance and parametric investigation of a binary geothermal power plant by exergy

RENEWABLE ENERGY, vol.33, no.11, pp.2366-2374, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The use of tuff stone cladding in buildings for energy conservation

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.20, no.7, pp.435-440, 2006 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

An investigation of energy versus exergy based optimization for power cycles

ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, vol.24, pp.243-257, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Investigation of wind energy to generate electric power and its role to reduce environmental pollution in Iraq

International Journal of Engineering and Technology(UAE), vol.7, no.4, pp.33-38, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Environmental impact and life cycle assessment of economically optimized thermal insulation materials for different climatic region in Iraq

International Journal of Engineering and Technology(UAE), vol.7, no.4, pp.163-167, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Jeotermal Kaynaklar için Çevrim Seçimi ve Optimizasyonu

SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.6-12, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Steady Stead Numerical Simulation of Mold Conformal Cooling Channels and Investigation of Exergy Destruction

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING(ICCESEN-2017), 4 - 08 October 2017

Investigation of Numerical Simulation of Solidification and Thermal Behavior of Metal Molds with Original CoolingChannels

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING(ICCESEN-2017), 4 - 08 October 2017

Atık Isı Kullanılarak Ara Buhar Almalı Organik Rankine Çevrimi ile CO2 Sıkıştırılması

20.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.736-742

Çayırhan Termik Santralinin Ekserji ve Ekonomik Analizi

19. Ulusal Isı bilimi ve Tekniği Kongresi, Turkey, 9 - 12 September 2013, pp.1017-1023

Thermodynamic Optimization of Various Cycles for a Geothermal Resource

4th International Exergy, Energy and Environment Symposium, 19 - 23 April 2009, vol.1, pp.1-13

Çayırhan Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi

XI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Turkey, 17 - 20 April 2013, pp.1121-1130

Jeotermal Kaynaklar için Güç Santrallerinin Termodinamik Analizi ve Optimizasyonu

18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Turkey, 7 - 10 September 2011, pp.125

Jeotermal Enerji İle Hidrojen Üretilmesi ve Sıvılaştırılması

X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Turkey, 13 - 16 April 2011, pp.259-279

Jeotermal Bir Kaynak için Güç Çevrimlerinin Termodinamik ve Ekonomik Analizleri

X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Turkey, 13 - 16 April 2011, pp.131-143

Hydrogen Production and Liquefaction by Geothermal Heat and Power

ICH2P-2010 International Conference on Hydrogen Production, 16 - 19 June 2010 Sustainable Development

Cost of Hydrogen Production by Geothermal Power

IEEES_09 Proceedings of the Fourth International Exergy, Energy and Environment Symposium, 19 - 23 April 2009, pp.1-5 Sustainable Development

Alternatif Rejeneratörlü Gaz Türbini Çevriminde Enerji ve Ekserji Analizi

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Turkey, 30 May - 02 June 2007, pp.534-539

Kimyasal Olarak Yakıt İyileştirmeli Gaz Türbinleri

VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 May 2006, pp.26-38

Su Enjeksiyonunun Rejeneratörlü Brayton Çevriminin Performansına Etkisi

15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Turkey, 7 - 09 September 2005, vol.1, pp.285-290

Effect of Evaporative Cooling on Performance of Regenerative Gas Turbine Cycle

The First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, 14 - 16 July 2004, pp.303-308

Hidrojen Enerjisinin Motorlu Araç Gürültüsüne Etkisi

II.Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Turkey, 26 - 28 May 2004, vol.1, pp.564-569

Binalarda optimum yalıtım kalınlıklarının hesabı ve enerji tasarrufundaki rolü

ULIBTK’xx03 14.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Turkey, 3 - 05 September 2003

Çevre Şartlarının Gaz Akışkanlı Güç Santrallerinin Performansına Etkisi

14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Turkey, 3 - 05 September 2003, pp.48-52

Geothermal resources and mineral water in Isparta and surrounding area

13 th Thermo Conference, Budapest, Hungary, 13 - 15 June 2001, pp.155-164

Ekzotermik Gaz Reaksiyonlarının Laminar Akışlı Boru Reaktörde Soğutmalı Olarak İncelenmesi

ULIBTK’xx99 Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 28 February 2000, pp.245-250

Books & Book Chapters

Thermodynamic Analysis of Geothermal Power Plants,

in: Alternative Energy and Shale Gas Encyclopedia, Jay H. Lehr (Chief Editor), Jack Keeley (senior Editor) , Thomas B. Kingery (Information tech.), Editor, John Wiley & Sons, Inc., pp.292-302, 2015