Education Information

Education Information

  • 2010 - 2013 Doctorate

    Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

  • 2008 - 2010 Postgraduate

    Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

  • 2002 - 2003 Undergraduate

    Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey