Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Keçiborlu Senir’xxde Bulunan Osmanlı Dönemine Ait Üç Sarnıç

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.50, ss.216-232, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Phaselis Akropolis'ndeki Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi Yerleşimine Ait Değerlendirmeler

Phaselis: Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DEFENDING THE KÜÇÜK MENDERES VALLEY: SIGNIFICANCE OF KEÇİ KALESİ (GOAT CASTLE)

Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

Isparta’daki Türk-İslam Dönemi Yapıları

Antik Dönemden Günümüze Isparta’nın Kültürel Mirası, Bilge Hürmüzlü, Hüseyin Köker, Ahmet Mörel, Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, ss.32-307, 2019