Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Keçiborlu Senir’xxde Bulunan Osmanlı Dönemine Ait Üç Sarnıç

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.50, pp.216-232, 2020 (Other Refereed National Journals)

Phaselis Akropolis'ndeki Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi Yerleşimine Ait Değerlendirmeler

Phaselis: Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DEFENDING THE KÜÇÜK MENDERES VALLEY: SIGNIFICANCE OF KEÇİ KALESİ (GOAT CASTLE)

Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 7 - 08 May 2018

Books & Book Chapters

Isparta’daki Türk-İslam Dönemi Yapıları

in: Antik Dönemden Günümüze Isparta’nın Kültürel Mirası, Bilge Hürmüzlü, Hüseyin Köker, Ahmet Mörel, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, pp.32-307, 2019