Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2018 - Continues Assistant Professor

    Suleyman Demirel University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

  • Undergraduate Biyoistatistik

  • Postgraduate Ölçek Geliştirme

  • Postgraduate Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller