Education Information

Education Information

 • 2012 - 2015 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Scıence, İstatistik, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Turkey

 • 1987 - 1992 Undergraduate

  Middle East Technical University, Art & Science Faculty, Mathematics, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Veri Madenciliğinden Birliktelik Kuralı ile Onkoloji Verilerinin Analiz Edilmesi: Meram Tıp Fakültesi Onkoloji Örneği

  Selcuk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik

 • 2007 Postgraduate

  İndeks Sayıların Kullanımı

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik

Foreign Languages

 • B1 Intermediate German

 • B2 Upper Intermediate English

 • B2 Upper Intermediate Arabic

 • A1 Beginner Persian