Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Turkey

 • Continues Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Indefinite Kaehler Manifoldunda Hiperyüzeylerin Geometrisi

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik

 • 1998 Postgraduate

  E^3_1 Yarı-Öklidiyen Uzayında Yarı-Öklidiyen Yüzeylerin Eğrilikleri Üzerine

  Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English