Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABETÇİ ÜSTÜNLÜK SAĞLAMADA KAYNAK TABANLI İHRACAT PERFORMANSI: TÜRKİYE İSO-500 İHRACATÇI İMALAT İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

üleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.151, no.21, pp.1-30, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Hizmetlerinde Rekabet Analizi: Isparta İli Üzerine Bir Değerlendirme

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (HHAC2017), 13 - 15 October 2017

Mobil Sağlık Uygulamalarının Etik Boyutuna Dair Nitel Bir Çalışma

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (HHAC2017), 13 - 15 October 2017

Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Politikası: Hemşireler Üzerine Bir Çalışma

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (HHAC2017), 13 - 15 October 2017 Sustainable Development

Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlülük ve Turizm Sektörü İşletme Uygulamalarının Dğerlendirilmesi: Isparta Örneği

UETS'11 ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı “Turizmde Yeni Ufuklar” Bildiriler Kitabı, Isparta, Turkey, 1 - 04 December 2011, pp.751-764

Books & Book Chapters

Mültecilere Yönelik İnsani Yardımlar: Türkiye Boyutu

in: 21. Yüzyılda Uluslararası Göç ve Mülteciler: Bir Türkiye Perspektifi, Hasan Hüseyin Aygül-Erdal Eke, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.149-177, 2018 Sustainable Development

Mültecilere Yönelik İnsani yardımlar: Türkiye Boyutu

in: 21. Yüzyılda Uluslararası Göç ve Mülteciler: Bir Türkiye Perspektifi, Hasan Hüseyin AYGÜL, Erdal EKE, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.149-177, 2018 Sustainable Development