Education Information

Education Information

 • 2009 - 2015 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Kaynak Tabanlı İhracat Performansı: Türkiye İSO 500 İhracatçı İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2009 Postgraduate

  Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlülük ve Türk Bankacılık Sektörü İşletme Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Isparta İli Merkezinde Bir Uygulama

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English