Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Asıllarla İstidlâl’in Klasik Hanefî Usûl Düşüncesindeki Yeri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.349-365, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maslahat-ı Mürsele’nin Hanefî Usûl Düşüncesinde Hangi Tür Vasıflara Denk Düştüğü Sorunu

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.75-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Te’vîl

Fıkıh Usûlü El Kitabı, Talip Türcan, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.445-450, 2019

Gayr-i Müslimlerle İlişkiler

İslam Hukuku El Kitabı, Türcan, Talip, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.827-844, 2017

İslam Hukuk Sistematiği ve Literatürü

İslam Hukuku El Kitabı, Türcan T., Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.113-130, 2012

Gıda Maddeleriyle İlgili Problemler

İslam Hukuku El Kitabı, Türcan T., Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.785-805, 2012