Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2017 Doktora

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), Türkiye

 • 2008 - 2011 Yüksek Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

 • 2004 - 2008 Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Te'sîr Teorisi Bakımından Fıkıh-Usûl İlişkisi

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

 • 2011 Yüksek Lisans

  İslam Hukuk Biliminde Lafzın Delaleti ve Mantûk-Mefhûm Ayrımına İlişkin Tartışmalar

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce