Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Claudin-1 expression in airway smooth muscle exacerbates airway remodeling in asthmatic subjects

JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, vol.127, no.6, pp.1612-1629, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Treatment of Severe Obstructive Sleep Apnoea with Mandibular Advancement Appliance

ANNALS ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE, vol.40, no.2, pp.108-110, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Mean platelet volume is increased in patients with severe obstructive sleep apnea

SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION, vol.70, no.7, pp.497-502, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Mineral status of COPD patients under long-term inhaled corticosteroid therapy.

Journal of prosthodontics : official journal of the American College of Prosthodontists, vol.17, pp.462-7, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

[A rare agent of pneumonia: Brucella melitensis].

Tuberkuloz ve toraks, vol.56, pp.443-7, 2008 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Bilateral benign endobronchial schwannomas

ANNALS OF SAUDI MEDICINE, vol.27, no.5, pp.375-377, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A Rare Case Presented with Asthma Symptoms:Scimitar Syndrome

American Journal of Medical Case Reports, vol.7, no.11, pp.280-283, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) in the Diagnosis of Pulmonary Embolism

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.8, no.1, pp.6-9, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Investigation of Sleep Quality and Sleep Disorders in Students of Medicine

TURKISH THORACIC JOURNAL, vol.17, no.4, pp.132-140, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Yüksek oranda fruktoz içeren mısır şurubunun solunum sistemine etkisi

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.1-7, 2015 (Other Refereed National Journals)

Isparta da doğal gaz

Gül Çevrem, vol.6, no.7, pp.6-9, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Yüzükoyun pozisyonda uyuyan hasta Olgu sunumu

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.101-107, 2010 (Other Refereed National Journals)

Akut Perikardiyal Tamponad İle Başvuran Akciğer Adenokarsinom Olgusu.

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, vol.11, no.2, pp.73-76, 2010 (Other Refereed National Journals)

Akciğer Adenokarsinolu Bir Olguda Tekrarlayan Tromboembolik Olaylar: Trousseau Sendromu.

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, vol.10, no.2, pp.71-76, 2009 (Other Refereed National Journals)

mediastinal tuberculosis lymphadenitis with anthrocosis as a cause of vocal cord paralysis

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, vol.55, no.4, pp.409-413, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akci er kanseri tan s alan olgular m z nRetrospektif de erlendirilmesi

S.D.Ü. Týp Fak. Derg, vol.12, no.3, pp.1-6, 2005 (Other Refereed National Journals)

Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.27-31, 2005 (Other Refereed National Journals)

Isparta'daki Ev Tozlarında Polen, Mantar Sporu ve Diğer Materyallerin Araştırılması.

Tüberküloz ve Toraks, vol.51, no.2, pp.138-144, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nadir bir dispne nedeni: Scimitar Sendromu

Türk Toraks Derneği 22. YILLIK KONGRESİ, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.409-410

NADİR BİR DİSPNE NEDENİ: SCİMİTAR SENDROMU

Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2019, pp.409-410

. Nadır Ptozıs Nedenı: Santral Horner Sendromu.

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Turkey, 11 - 15 April 2018

Strıdora Neden Olan Hava Yolu Darlığı:Omega Epıglot?

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Turkey, 11 - 15 April 2018

Pulmoner alveoler mikrolitiyazis

Türk Toraks Derneği 19.Yıllık Kongresi, Turkey, 6 - 10 April 2016

Vücut analizi ve OSAS arasındaki ilişki

Türk Toraks Derneği 18. yıllık kongresi, Turkey, 15 - 19 October 2011

Vücut Analizi ve OSAS arasındaki ilişkinin araştırılması

.Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, Turkey, 1 - 05 April 2015

Sıradışı ekstrapulmoner tüberküloz olgusu

Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, Turkey, 1 - 05 April 2015

Yüzükoyun pozisyonda uyuyan hasta Olgu sunumu

. Türk Toraks Derneği 14. Ulusal Kongresi, Turkey, 15 June 2012

Tedaviye Rağmen Yüksek Ateşle Seyreden Pnömoni Olgusu

TÜSAD 31. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2009

Akciğer Adenokarsinomlu Bir Olguda Tekrarlayan Tromboembolik Olaylar: Trousseau Sendromu

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2009, pp.67

Hipokalsemi ve Overlap Sendrom Birlikteliği

1. Uyku Bozuklukları Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2008, pp.221

Sarkoidozun Nadir Bir Tutulumu: Masif Splenomegali

Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2008

Gebe Bir Kadında Status Astmatikus

Toraks Derneği 11. Yıllık Kongres, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2008

Factors Affecting C-Reactive Protein Levels in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

17th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, Sweden, 15 - 19 September 2007, vol.30, no.51, pp.227

Subakut Hipersensitivite Pnömoniti: Olgu Sunumu

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007, pp.172

Pratisyen Hekimlerin Sigara Bırakma ile İlgili Bilgi ve Tutumları

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2007, pp.17

Ankilozan Spondilitin Nadir Görülen Akciğer Tutulumu

TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.36

Kavitasyon Gösteren Multipl Pumoner Nodüller: Hodgkin Hastalığı

TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 September 2006, pp.67

The efficacies of exposure to passive smoke in childhood on bone mineral density

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Germany, 2 - 06 September 2006, vol.28, no.50, pp.470

The investigation of infectious agents and their antibiotic sensitivities in COPD exacerbations

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Germany, 2 - 06 September 2006, vol.28, no.50, pp.3

The knowledge and attitude of Turkish general practitioners about smoking cessation

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Germany, 2 - 06 September 2006, vol.28, no.50, pp.475

Bilateral Endobronşiyal Schwannoma: Olgu Sunumu

Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2006, pp.93

Samter Sendromlu Olguda Budesonide İnhaler Kapsüle Bağlı İlaç Reaksiyonu

XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 27 September - 01 October 2005, pp.51

Isparta ili ev tozu allerjenlerinin araştırılması

VIII Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi KUŞADASI, Turkey, 30 September - 03 October 1998

Books & Book Chapters

Bronşiyal astım ve Obstrüktif uyku apne sendromu

in: Özel ve Eşlik Eden Durumlarda Astım, Şener,O, Editor, Probiz Ltd.Şti., İstanbul, pp.45-52, 2014