Multidedektör BT Anjiyografide Pulmoner Emboli Yaygınlığı İle Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişki


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Fatmanur Kayan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Hacı Ahmet BİRCAN

Co-Supervisor: Münire ÇAKIR