Esra AKSOY, 2016, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Karşılaştırmalı Performans Analizi ve Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 133s


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Esra AKSOY

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Nuri ÖMÜRBEK