Ağır Metallerde Düşük Enerjili Foton Kullanılarak, (g,n) Reaksiyonlarının Ölçümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüsü.


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2003

Student: Abdullah Kaplan

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ali KÖKCE