KOAH Akut Atağında Farklı Steroid Dozlarının Solunum Fonksiyonları, Arter Kan Gazı, Dispne Skalası, Efor Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2006

Student: Nurcan Özaydın

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Münire ÇAKIR