Hayri ŞİMŞEK, 2015, Analitik Hiyerarşi Süreci ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemlerinin İnsan Kaynaklarının Seçiminde Kullanılması: Güvenlik Sektöründe Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi,Isparta, 182s.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Hayri ŞİMŞEK

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Nuri ÖMÜRBEK