Tuğçe KARATAŞ, 2017, Girişimci ve Yenilikçi Üniversitelerin Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Tuğçe KARATAŞ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Nuri ÖMÜRBEK