Heyelan Geometrisinin Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Burak Çatlıoğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Osman UYANIK