Bilgi sistemlerinin sağlık işletmeleri performansına etkilerinin veri zarflama analizi ile ölçümü: Türkiye'deki devlet hastanelerinde bir araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Student: Vedat Bal

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mustafa Zihni TUNCA