İmidazol Grubu Antifungal İlaçların Bozunma Ürünlerinin Ve Kromatografik Davranışlarının Rplc Ve LC-MS/MS Yöntemleriyle Belirlenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Student: Zehra Üstün

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ebru ÇUBUK DEMİRALAY