Türkiye ile AB Arasında J Eğrisi Etkisi Üzerine Ampirik Bir İnceleme


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Student: İKBAL KARATAŞLI

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Levent KÖSEKAHYAOĞLU