Kemoterapide Kullanılan Bazı Antimetabolit İlaçların Sıvı Kromatografik Tayininde Merkezi Kompozit Dizayn Tekniğinin Uygulanması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Student: Y.Doğan Daldal

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ebru ÇUBUK DEMİRALAY