Yüksek Lisans Tezi, , Au-Sb/n-Si/Cu Schotttky Diyodlarında Seri Direncin I-V ve C-V Karakteristiklerine Etkileri, Yüzüncüyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 1994

Student: Bahri Batı

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ali KÖKCE