"Çeşitli Dozlardaki Magnesyum Sülfatın Asetilkolin, Potasyum ve Histamin ile Oluşturulan Bronkospazm Üzerine İnvitro Etkileri"


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Betül Altınışık

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Pakize KIRDEMİR