Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Balıkesir Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Doğan DALGIÇ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Halil İbrahim ÖZMEN