Eksudatif Plevral Efüzyonlarda Adenozin Deaminaz, C-Reaktif Protein ve Alfa-1 Asit Glikoprotein Düzeyleri ve Tanıya Katkıları


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Student: Nuriye Karadeniz

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Münire ÇAKIR