Tüketicilerin Harcama Vergileri Hakkındaki Algısı ve Demografik Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Hamit Çetin

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Serdar ÇİÇEK