Televizyonda yayınlanan mizah içerikli reklamların tüketici davranışları açısından değerlendirilmesi: Kamu çalışanları üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Engin Erdem

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mustafa Zihni TUNCA