Davranışsal İktisadın Mükelleflerin Vergiden Kaçınma Eğilimleri Üzerine Etkisi: Isparta İli Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Jale SABBAĞ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Serdar ÇİÇEK