Kuraklık Stresine Maruz Bırakılan Arpada Dışsal Poliamin Ön Uygulamasının Fizyolojik ve Moleküler Etkileri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Student: Serkan Özmen

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Selma TABUR