Ağır Metallerde Düşük Enerjili Foton Kullanılarak (g,n) Reaksiyonlarının Ölçümü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2003

Student: Abdullah Kaplan

Co-Consultant: Ali KÖKCE