Cabir Temirci, Yüksek Lisans Tezi, Bilineer ve Biquadratik Etkileşmeli Spin-1 Isisng Sisteminin Denge Özellikleri, VAn-1999, Yüzüncüyıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 1994

Student: Cabir Temirci

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ali KÖKCE