Tülin YETİM, 2014, Analitik Hiyerarşi Prosesine Dayalı TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle ADIM Üniversitelerinin Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, s.95


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Tülin YETİM

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Nuri ÖMÜRBEK