Fatma Gül ALTIN, 2014, İşletmelerin Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası Performanslarının Bulanık Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi, Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD. Isparta, 2014, 383 s


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Fatma Gül ALTIN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Nuri ÖMÜRBEK