Hızlı Üst Çene Genişletilmesi Uygulamalarında Gelişen Stres ve Ağrının Değerlendirilmesi.


Thesis Type: Dental Specialty

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Mine Geçgelen

Co-Supervisor: Pakize KIRDEMİR